04/08. Nỗi cơ cực của người công nhân dưới lòng cống: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên TV trong mục News
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

04/08. Nỗi cơ cực của người công nhân dưới lòng cống: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?

Gửi nhận xét