05/08. Cụ ông 94 tuổi có một yêu cầu, Tổng thống Trump đồng ý ngay lập tức

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên TV trong mục Entertainment
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

05/08. Cụ ông 94 tuổi có một yêu cầu, Tổng thống Trump đồng ý ngay lập tức

Gửi nhận xét