19/08. GÓC NHÌN CUỘC SỐNG. Nếu bạn vừa thi trượt đại học, hãy tin rằng đó có thể là một món quà.

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên TV trong mục Every day a story
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

19/08. GÓC NHÌN CUỘC SỐNG.
Nếu bạn vừa thi trượt đại học, hãy tin rằng đó có thể là một món quà.

Gửi nhận xét