CAFE CUỐI TUẦN. Ở cùng với ai rất quan trọng bởi họ ảnh hưởng đến bạn từng phút giây

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên TV trong mục Every day a story
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

Tình yêu là từ trường lớn mạnh nhất trong vũ trụ. Chỉ khi chúng ta phát xuất ra tình yêu thì mới thu hút được tình yêu ở quanh mình. Người từ bi, thiện lương thì từ trường của tình yêu càng to lớn.

Gửi nhận xét