Cao Sơn Lưu Thủy (高山流水)- Thất Huyền Cầm

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Hy Vọng trong mục Bài viết
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

Sáng tác: Bá Nha
Biểu diễn: Quan Bình Hồ

Gửi nhận xét