Nghệ thuật

07:52 Mới
Asturias-Leyenda - Sharon Isbin

Asturias-Leyenda - Sharon Isbin

bởi Hồ Đức Đã đăng 21 lượt xem / 0 lượt thích

03:52 Mới
Chiếc Lá Thu Phai - Nguyễn Đức Đạt và Luân Vũ

Chiếc Lá Thu Phai - Nguyễn Đức Đạt và Luân Vũ

bởi Hồ Đức Đã đăng 1 lượt xem / 0 lượt thích

04:06 Mới
Chiếc Lá Thu Phai - Tuấn Ngọc

Chiếc Lá Thu Phai - Tuấn Ngọc

bởi Hồ Đức Đã đăng 8 lượt xem / 0 lượt thích

05:23 Mới
Chiếc Lá Thu Phai - Khánh Ly

Chiếc Lá Thu Phai - Khánh Ly

bởi Hồ Đức Đã đăng 32 lượt xem / 0 lượt thích

03:59 Mới
Aida - Triumphal March - Arena di Verona 2013

Aida - Triumphal March - Arena di Verona 2013

bởi Hồ Đức Đã đăng 14 lượt xem / 0 lượt thích

05:26
Gabriel Fauré - Pavane (Guitar & String quartet)

Gabriel Fauré - Pavane (Guitar & String quartet)

bởi Hồ Đức Đã đăng 3 lượt xem / 0 lượt thích

02:18
Kỹ thuật khảy đàn Tỳ bà

Kỹ thuật khảy đàn Tỳ bà

bởi Hồ Đức Đã đăng 5 lượt xem / 0 lượt thích

05:05
My heart will go on - Celine Dion

My heart will go on - Celine Dion

bởi Hồ Đức Đã đăng 29 lượt xem / 0 lượt thích

04:39
My Way - Frank Sinatra

My Way - Frank Sinatra

bởi Hồ Đức Đã đăng 27 lượt xem / 0 lượt thích

03:16
Emmanuel Pahud - Entr'acte from Bizet's Carmen - Berliner Phil.

Emmanuel Pahud - Entr'acte from Bizet's Carmen - Berliner Phil.

bởi Hồ Đức Đã đăng 12 lượt xem / 0 lượt thích

Entr\'acte (khúc nhạc chuyển màn), là khúc nhạc trước khi mở đầu màn III trong vở opera Carmen của Bizet. Tiếng sáo dịu dàng đầy mê hoặc của nghệ sĩ Emmanuel Pahud, trưởng bè sáo tây (flute) trong dàn Berlin Philharmonic (BPO) sẽ khiến bạn cảm thấy khúc...

02:37
Gặp gỡ khó, xa càng khó - Tây Du Ký 1986

Gặp gỡ khó, xa càng khó - Tây Du Ký 1986

bởi Hồ Đức Đã đăng 121 lượt xem / 0 lượt thích