Bài viết

22:00 Mới
Oistrakh/Oborin - Beethoven Violin Sonata No.6, Op.30 No.1

Oistrakh/Oborin - Beethoven Violin Sonata No.6, Op.30 No.1

bởi Hy Vọng Đã đăng 1 lượt xem / 0 lượt thích

04:24 Mới
Rừng Xưa Đã Khép | Giọng hát Khánh Ly

Rừng Xưa Đã Khép | Giọng hát Khánh Ly

bởi Hy Vọng Đã đăng 6 lượt xem / 0 lượt thích

04:12 Mới
Giọng hát Khánh Ly (bản ghi âm cũ)

Giọng hát Khánh Ly (bản ghi âm cũ)

bởi Hy Vọng Đã đăng 12 lượt xem / 0 lượt thích

04:50 Mới
Rừng xưa đã khép | Tài tử Phạm Ngọc Lân

Rừng xưa đã khép | Tài tử Phạm Ngọc Lân

bởi Hy Vọng Đã đăng 6 lượt xem / 0 lượt thích

05:19 Mới
Rừng Xưa Đã Khép | Mỹ Linh

Rừng Xưa Đã Khép | Mỹ Linh

bởi Hy Vọng Đã đăng 47 lượt xem / 0 lượt thích

04:51 Mới
Simon and Garfunkel - Bridge Over Troubled Water

Simon and Garfunkel - Bridge Over Troubled Water

bởi Hy Vọng Đã đăng 56 lượt xem / 0 lượt thích

04:44
Khúc hát nàng Solveig - Na Uy Edvard Grieg

Khúc hát nàng Solveig - Na Uy Edvard Grieg

bởi Hy Vọng Đã đăng 92 lượt xem / 0 lượt thích

04:03
Tài tử Phạm Ngọc Lân

Tài tử Phạm Ngọc Lân

bởi Hy Vọng Đã đăng 6 lượt xem / 0 lượt thích

03:51
Tiếng hát Ngọc Lan

Tiếng hát Ngọc Lan

bởi Hy Vọng Đã đăng 1 lượt xem / 0 lượt thích

03:56
Ca sĩ: Khánh ly | Biết đâu nguồn cội

Ca sĩ: Khánh ly | Biết đâu nguồn cội

bởi Hy Vọng Đã đăng 1 lượt xem / 0 lượt thích

04:28
Tiếng hát Khánh Ly (thu âm trước năm 75)

Tiếng hát Khánh Ly (thu âm trước năm 75)

bởi Hy Vọng Đã đăng 45 lượt xem / 0 lượt thích

23:43
Beethoven: Piano Sonata No.15 D-dur op.28 'Pastorale' | Maurizio Pollini

Beethoven: Piano Sonata No.15 D-dur op.28 'Pastorale' | Maurizio Pollini

bởi Hy Vọng Đã đăng 36 lượt xem / 0 lượt thích