GIÁO DỤC BỐN PHƯƠNG. “Môn học gia đình” thành công lớn nhất của giáo dục Nhật bản.

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên TV trong mục Entertainment
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

Nếu chúng ta chỉ biết sống cho chính mình và chỉ biết quan tâm trong cuộc đời mình mà không nghĩ đến người khác và các thế hệ về sau thì tương lai dân tộc chúng ta sẽ bị hủy hoại. Mỗi chúng ta, không phân biệt, bằng suy nghĩ và hành động thực tiễn, có thể góp phần làm cho chính mình, gia đình, xã hội, đất nước và thế giới, tốt hơn. Không cần phải là những gì quá lớn, ngoài tầm tay. Hãy bắt đầu bằng giáo dục gia đình.

Gửi nhận xét