Giáo dục không phải là áp đặt, mà là để học cách yêu thương

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên TV trong mục Viewpoints
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

...Từ việc nói chuyện cho con nghe, đến việc lắng nghe con nói, rồi đến việc có thể chia sẻ và giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, chính là cha mẹ và con cái cùng nhau cố gắng, tình cảm trong gia đình càng thêm nồng hậu. Sự yêu thương, hỗ trợ, và tin tưởng sẽ nuôi nấng con trẻ trưởng thành...

Gửi nhận xét