Luân hồi 3 đời 3 kiếp, chỉ để thấu rõ ái tình cõi thế gian

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên TV trong mục Every day a story
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

Duyên đến là mây tụ, duyên hết là mây tan, sao cứ phải khổ đau vì tình?

Gửi nhận xét