PHÓNG SỰ. Cải cách giáo dục-núi lửa phun trào!

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên TV trong mục Reportage - Documentary Film
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

Khủng hoảng giáo dục được nhắc đến từ lâu, trong nhiều cuộc thảo luận, chính thức và không chính thức, "lề phải" cũng như "lề trái". Những "sự cố" như trên là những cơ hội để mổ xẻ, nhìn nhận đúng sai, phải trái, nguyên nhân, hậu quả…

Gửi nhận xét