Sinh học phân tử đưa ra bằng chứng bác bỏ Thuyết tiến hóa

Đặc biệt
Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên trong mục Khám phá
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

Xác suất để sự sống hình thành tự phát theo thuyết tiến hóa là “nhỏ đến không tưởng”

Xem thêm: https://www.dkn.tv/khoa-hoc-cong-nghe/xac-suat-su-song-co-the-hinh-thanh-tu-phat-theo-thuyet-tien-hoa-la-nho-den-khong-tuong.html

Gửi nhận xét