Space-based interceptors and drones with lasers- the Pentagon’s Missile Defense Review wish list revealed

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Khai Tâm trong mục News
2,147,483,647 lượt xem

Gửi nhận xét