Kết quả tìm kiếm: "bài học"


03:56 Thịnh hành Ông chủ Amazon thành công với bài học lúc 10 tuổi từ ông nội

Ông chủ Amazon thành công với bài học lúc 10 tuổi từ ông nội

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 239108196 lượt xem / 0 lượt thích

02:19 Thịnh hành Bài học quét lá sâu sắc của tiểu hoà thượng

Bài học quét lá sâu sắc của tiểu hoà thượng

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 1002438886 lượt xem / 0 lượt thích

02:12 Thịnh hành Thất bại có đáng sợ? Tất nhiên là có nhưng từ đó vượt lên được mới là đáng quý

Thất bại có đáng sợ? Tất nhiên là có nhưng từ đó vượt lên được mới là đáng quý

bởi Thiếu Kỳ Đã đăng 1991 lượt xem / 0 lượt thích

Thất bại có đáng sợ? Tất nhiên là có nhưng từ sự thất bại mà không nản, nhận ra bài học mà thất bại dạy cho chúng ta để thành công thì thất bại không còn đáng sợ.

12:30 Thịnh hành Có câu cười người hôm trước hôm nhau người cười

Có câu cười người hôm trước hôm nhau người cười

bởi Mộc Lan Đã đăng 1036 lượt xem / 0 lượt thích

05:02 Thịnh hành Bài học ý nghĩa: 2 + 2 = 5. Chia sẻ nếu bạn hiểu

Bài học ý nghĩa: 2 + 2 = 5. Chia sẻ nếu bạn hiểu

bởi Tuệ Nhi Đã đăng 563 lượt xem / 0 lượt thích

01:22 Cái kết của những kẻ cướp chỗ để xe của người khác

Cái kết của những kẻ cướp chỗ để xe của người khác

bởi Mộc Lan Đã đăng 158 lượt xem / 0 lượt thích

00:39 Bài học cho tài xế đỗ xe bừa bãi

Bài học cho tài xế đỗ xe bừa bãi

bởi Mộc Lan Đã đăng 313 lượt xem / 0 lượt thích