Kết quả tìm kiếm: "Barack Obama"


08:56 Thịnh hành Lời nói dối của Barack Obama và sự cuồng tín nguy hiểm của ‘hiệu ứng đám đông’

Lời nói dối của Barack Obama và sự cuồng tín nguy hiểm của ‘hiệu ứng đám đông’

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

Đặc biệt