Kết quả tìm kiếm: "Bồ Tát"


05:54 Thịnh hành Truyền thuyết về Quán Thế Âm Bồ Tát: Chuyện đắc đạo của công chúa Diệu Thiện

Truyền thuyết về Quán Thế Âm Bồ Tát: Chuyện đắc đạo của công chúa Diệu Thiện

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 55445555 lượt xem / 0 lượt thích

07:45 Thịnh hành Tôn Ngộ Không đánh đổ cây nhân sâm, vì sao  chỉ nước Cam Lồ của Bồ Tát mới cứu được

Tôn Ngộ Không đánh đổ cây nhân sâm, vì sao chỉ nước Cam Lồ của Bồ Tát mới cứu được

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích