Kết quả tìm kiếm: "Cao tăng"


02:43 Thịnh hành Cao tăng nói với chàng thanh niên: "Nếu có ai mượn tiền thí chủ, hãy nói điều này với anh ta"

Cao tăng nói với chàng thanh niên: "Nếu có ai mượn tiền thí chủ, hãy nói điều này với anh ta"

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

06:56 Thịnh hành Cao tăng đúc chuông thần, vì sao chỉ thiếu một cây trâm gỗ mà không thể trừ được tà

Cao tăng đúc chuông thần, vì sao chỉ thiếu một cây trâm gỗ mà không thể trừ được tà

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

08:11 Thịnh hành Bài giảng thâm ảo của thần tăng vô danh chùa Thiếu Lâm trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Bài giảng thâm ảo của thần tăng vô danh chùa Thiếu Lâm trong 'Thiên Long Bát Bộ'

bởi Mộc Lan Đã đăng 599 lượt xem / 0 lượt thích

01:20 Nguyên lý hoạt động của thang máy ngang

Nguyên lý hoạt động của thang máy ngang

bởi Thiếu Kỳ Đã đăng 383 lượt xem / 0 lượt thích

Các tòa nhà cao tầng nói chung đều có lắp đặt thang máy, tuy vị trí khác nhau, nhưng nguyên lý hoạt động của nó đều tương tự như nhau