Kết quả tìm kiếm: "đánh giá"


01:37 Đừng vội đánh giá hành động bề ngoài của người khác

Đừng vội đánh giá hành động bề ngoài của người khác

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 213 lượt xem / 0 lượt thích

04:16 Đừng bao giờ đánh giá ai đó bằng vẻ bề ngoài

Đừng bao giờ đánh giá ai đó bằng vẻ bề ngoài

bởi Tuệ Minh Đã đăng 199 lượt xem / 0 lượt thích

04:16 Đừng bao giờ dễ dàng đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài của họ

Đừng bao giờ dễ dàng đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài của họ

bởi Tuệ Minh Đã đăng 142 lượt xem / 0 lượt thích

02:35 Thịnh hành Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ

Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ

bởi Thiếu Kỳ Đã đăng 554 lượt xem / 0 lượt thích

Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ