Kết quả tìm kiếm: "Đức Phật"


01:49 Thịnh hành Đức Phật và người đàn ông tức giận

Đức Phật và người đàn ông tức giận

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 5997020 lượt xem / 0 lượt thích

17:32 Thịnh hành Lời tiên tri cho thời đại chúng ta của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và câu chuyện cuộc đời của ông

Lời tiên tri cho thời đại chúng ta của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và câu chuyện cuộc đời của ông

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

05:30 Thịnh hành Phá sản nhảy lầu, ấm ức hỏi Đức Phật, ngài nói ‘Không phải con chết bởi không có tiền…”

Phá sản nhảy lầu, ấm ức hỏi Đức Phật, ngài nói ‘Không phải con chết bởi không có tiền…”

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

03:06 Trên đời có 4 điều không thể, ngay cả Đức Phật cũng chẳng thể an bài.

Trên đời có 4 điều không thể, ngay cả Đức Phật cũng chẳng thể an bài.

bởi Mộc Lan Đã đăng 437 lượt xem / 0 lượt thích