Kết quả tìm kiếm: "đừng vì"


03:09 Thịnh hành Đừng vì giây phút yếu lòng mà bỏ rơi một sinh linh vô tội

Đừng vì giây phút yếu lòng mà bỏ rơi một sinh linh vô tội

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 23072808 lượt xem / 0 lượt thích

05:01 Thịnh hành Đừng vì chút lợi nhỏ mà đi đường tắt, bởi chỉ có con đường ngay chính mới dẫn đến bình an

Đừng vì chút lợi nhỏ mà đi đường tắt, bởi chỉ có con đường ngay chính mới dẫn đến bình an

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích