Kết quả tìm kiếm: "Gia Cát Lượng"


05:43 Thịnh hành 5 đại quân sư dụng binh như Thần trong lịch sử Trung Hoa, Gia Cát Lượng vẫn thua kém 1 người

5 đại quân sư dụng binh như Thần trong lịch sử Trung Hoa, Gia Cát Lượng vẫn thua kém 1 người

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

10:08 Thịnh hành Chu Du có thực sự nói ‘Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng’ không?

Chu Du có thực sự nói ‘Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng’ không?

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 4079691 lượt xem / 0 lượt thích

02:46 Thịnh hành Gia Cát Lượng để lại 2 phong thư chứa cả ‘gia tài’ cách dạy con, nghìn năm nguyên giá trị

Gia Cát Lượng để lại 2 phong thư chứa cả ‘gia tài’ cách dạy con, nghìn năm nguyên giá trị

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích