Kết quả tìm kiếm: "nước Cam Lồ"


07:45 Thịnh hành Tôn Ngộ Không đánh đổ cây nhân sâm, vì sao  chỉ nước Cam Lồ của Bồ Tát mới cứu được

Tôn Ngộ Không đánh đổ cây nhân sâm, vì sao chỉ nước Cam Lồ của Bồ Tát mới cứu được

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích