Kết quả tìm kiếm: "Thần Phật"


02:51 Thịnh hành Nếu Phật có thật, bạn sẽ được gì và mất gì?

Nếu Phật có thật, bạn sẽ được gì và mất gì?

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 4187 lượt xem / 0 lượt thích

06:55 Thịnh hành Thành tâm thắp hương khấn vái liệu có được Thần Phật hiển linh phù hộ

Thành tâm thắp hương khấn vái liệu có được Thần Phật hiển linh phù hộ

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 131208 lượt xem / 0 lượt thích

03:12 Thịnh hành Lòng tốt cảm động trời xanh, nguy nan được Thần Phật trợ giúp

Lòng tốt cảm động trời xanh, nguy nan được Thần Phật trợ giúp

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 35000339 lượt xem / 0 lượt thích

05:56 Người có niềm tin vào chân lý thì cảnh giới tinh thần cũng thăng hoa, thánh khiết

Người có niềm tin vào chân lý thì cảnh giới tinh thần cũng thăng hoa, thánh khiết

bởi Mộc Lan Đã đăng 268 lượt xem / 0 lượt thích