Kết quả tìm kiếm: "Thần Phật"


02:51 Nếu Phật có thật, bạn sẽ được gì và mất gì?

Nếu Phật có thật, bạn sẽ được gì và mất gì?

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 225 lượt xem / 0 lượt thích

03:12 Lòng tốt cảm động trời xanh, nguy nan được Thần Phật trợ giúp

Lòng tốt cảm động trời xanh, nguy nan được Thần Phật trợ giúp

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 229 lượt xem / 0 lượt thích

05:56 Người có niềm tin vào chân lý thì cảnh giới tinh thần cũng thăng hoa, thánh khiết

Người có niềm tin vào chân lý thì cảnh giới tinh thần cũng thăng hoa, thánh khiết

bởi Mộc Lan Đã đăng 114 lượt xem / 0 lượt thích