Kết quả tìm kiếm: "thất bại"


03:00 Thịnh hành Đây là nguyên nhân thất bại của nhiều người: Hai cái cây, bạn chọn chặt cây nào

Đây là nguyên nhân thất bại của nhiều người: Hai cái cây, bạn chọn chặt cây nào

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

02:12 Thịnh hành Thất bại có đáng sợ? Tất nhiên là có nhưng từ đó vượt lên được mới là đáng quý

Thất bại có đáng sợ? Tất nhiên là có nhưng từ đó vượt lên được mới là đáng quý

bởi Thiếu Kỳ Đã đăng 1889 lượt xem / 0 lượt thích

Thất bại có đáng sợ? Tất nhiên là có nhưng từ sự thất bại mà không nản, nhận ra bài học mà thất bại dạy cho chúng ta để thành công thì thất bại không còn đáng sợ.

04:47 Khi thất bại trở thành những điều hài hước

Khi thất bại trở thành những điều hài hước

bởi Mộc Lan Đã đăng 162 lượt xem / 0 lượt thích