Kết quả tìm kiếm: "tri âm"


04:06 Thịnh hành Nước quá trong thì không có cá, người soi xét quá thì không có tri âm

Nước quá trong thì không có cá, người soi xét quá thì không có tri âm

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

02:18 Thịnh hành Trong đời có thể gặp 1 trong 3 người này, bạn chính là người có phúc

Trong đời có thể gặp 1 trong 3 người này, bạn chính là người có phúc

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích