Kết quả tìm kiếm: "Trump"


01:55 Thịnh hành Sức khỏe ở tuổi 70 của Tổng thống Donald Trump

Sức khỏe ở tuổi 70 của Tổng thống Donald Trump

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

05:12 Thịnh hành Tổng thống Trump: Đừng bao giờ bỏ cuộc!

Tổng thống Trump: Đừng bao giờ bỏ cuộc!

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 205868 lượt xem / 0 lượt thích

03:54 Thịnh hành Tổng thống Trump thử sức làm người phục vụ ở chính khách sạn của ông!

Tổng thống Trump thử sức làm người phục vụ ở chính khách sạn của ông!

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

01:55 Thịnh hành Tổng thống Trump! Khởi nguồn cảm hứng của nước Mỹ

Tổng thống Trump! Khởi nguồn cảm hứng của nước Mỹ

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

01:54 Thịnh hành 9 câu nói nổi tiếng của Tổng thống Donald Trump

9 câu nói nổi tiếng của Tổng thống Donald Trump

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

01:24 Thịnh hành Tổng thống Donald J. Trump - Lễ Phục Sinh

Tổng thống Donald J. Trump - Lễ Phục Sinh

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

03:47 Thịnh hành Thành tựu của Tổng thống Trump trong năm đầu nhậm chức

Thành tựu của Tổng thống Trump trong năm đầu nhậm chức

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

02:24 Thịnh hành Vợ chồng Tổng thống Trump phát kẹo cho trẻ em nhân lễ Halloween

Vợ chồng Tổng thống Trump phát kẹo cho trẻ em nhân lễ Halloween

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 2147483647 lượt xem / 0 lượt thích

03:44 Thịnh hành Cô bé 11 tuổi ủng hộ Donald Trump

Cô bé 11 tuổi ủng hộ Donald Trump

bởi Đại Kỷ Nguyên Đã đăng 16646189 lượt xem / 0 lượt thích