Kết quả tìm kiếm: "văn thơ"


04:42 Vu Lan đâu chỉ một ngày...

Vu Lan đâu chỉ một ngày...

bởi Thiên Ân Đã đăng 178 lượt xem / 0 lượt thích

00:55 Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

bởi Thiên Ân Đã đăng 152 lượt xem / 0 lượt thích

00:55 Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

bởi Thiên Ân Đã đăng 136 lượt xem / 0 lượt thích

00:31 Thả gió nhặt lời vu vơ, thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời

Thả gió nhặt lời vu vơ, thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời

bởi Thiên Ân Đã đăng 138 lượt xem / 0 lượt thích

00:31 Thả gió nhặt lời vu vơ, thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời

Thả gió nhặt lời vu vơ, thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời

bởi Thiên Ân Đã đăng 154 lượt xem / 0 lượt thích

00:36 Gió lân la chạm từng cánh chờ mong, mà nụ hoa vẫn ấp e chưa nở

Gió lân la chạm từng cánh chờ mong, mà nụ hoa vẫn ấp e chưa nở

bởi Thiên Ân Đã đăng 138 lượt xem / 0 lượt thích

00:31 Rượu đã bỏ, ghét say sớm tối, đời vô cùng, bỏ mối ưu tư

Rượu đã bỏ, ghét say sớm tối, đời vô cùng, bỏ mối ưu tư

bởi Thiên Ân Đã đăng 187 lượt xem / 0 lượt thích

00:32 Có một pháp môn tuyệt vời như thế!

Có một pháp môn tuyệt vời như thế!

bởi Thiên Ân Đã đăng 138 lượt xem / 0 lượt thích

00:35 Nhẫn đi sẽ thấy niềm vui cuộc đời

Nhẫn đi sẽ thấy niềm vui cuộc đời

bởi Thiên Ân Đã đăng 188 lượt xem / 0 lượt thích

00:45 Đắm tình Sen khẽ nhẹ nương bóng thiền

Đắm tình Sen khẽ nhẹ nương bóng thiền

bởi Thiên Ân Đã đăng 146 lượt xem / 0 lượt thích

00:25 Khôn có khi là dại, dại khéo lại là khôn!

Khôn có khi là dại, dại khéo lại là khôn!

bởi Thiên Ân Đã đăng 398 lượt xem / 0 lượt thích

00:37 Còn lại Chân - Thiện - Nhẫn, trường tồn cùng thời gian

Còn lại Chân - Thiện - Nhẫn, trường tồn cùng thời gian

bởi Thiên Ân Đã đăng 140 lượt xem / 0 lượt thích