Thực sự người bị mù màu nhìn thế giới như thế nào?

Đang tải về...

Cảm ơn! Hãy chia sẻ với bạn bè!

URL

Bạn đã "ghét" video này. Cảm ơn vì đã phản hồi!

Đã đăng bởi Đại Kỷ Nguyên TV trong mục East - West Knowledge
2,147,483,647 lượt xem

Mô tả

Thống kê cho thấy cứ 10 người trên thế giới sẽ có một người bị mù màu.

Gửi nhận xét