Thiên Ân Đã kiểm tra

 • 363 video
 • 0 người đăng ký
 • 2 danh sách

Các video từ Thiên Ân

 • 00:41 Bát sứ Phấn thái

  Bát sứ Phấn thái

  bởi Thiên Ân Đã đăng 155 lượt xem / lượt thích

 • 00:45 Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ Bắc Ngụy

  Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ Bắc Ngụy

  bởi Thiên Ân Đã đăng 299 lượt xem / lượt thích

 • 00:45 Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ Bắc Ngụy

  Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ Bắc Ngụy

  bởi Thiên Ân Đã đăng 146 lượt xem / lượt thích

 • 01:19 What Audiences Are Saying About Shen Yun

  What Audiences Are Saying About Shen Yun

  bởi Thiên Ân Đã đăng 201 lượt xem / lượt thích

 • 03:10 Leaps, Twirls, and Flips in Classical Chinese Dance

  Leaps, Twirls, and Flips in Classical Chinese Dance

  bởi Thiên Ân Đã đăng 135 lượt xem / lượt thích

 • 07:56 What is classical Chinese dance

  What is classical Chinese dance

  bởi Thiên Ân Đã đăng 152 lượt xem / lượt thích

 • 05:02 Hồ Già Thập Bát Phách - Cổ Cầm

  Hồ Già Thập Bát Phách - Cổ Cầm

  bởi Thiên Ân Đã đăng 181 lượt xem / lượt thích

 • 03:51 Serenade de Schubert, Nana Mouskouri

  Serenade de Schubert, Nana Mouskouri

  bởi Thiên Ân Đã đăng 692 lượt xem / lượt thích

 • 05:50 Dạ Khúc Serenade - LV Phạm Duy - Ngọc Lan

  Dạ Khúc Serenade - LV Phạm Duy - Ngọc Lan

  bởi Thiên Ân Đã đăng 6848524 lượt xem / lượt thích

 • 08:13 Bản Đa nuýp xanh của Johann Strauss II, với nhạc trưởng André Rieu

  Bản Đa nuýp xanh của Johann Strauss II, với nhạc trưởng André Rieu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 604 lượt xem / lượt thích

 • 03:26 Ion Ivanovici - Danube Waves (Anniversary Waltz) André Rieu

  Ion Ivanovici - Danube Waves (Anniversary Waltz) André Rieu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 301 lượt xem / lượt thích

 • 05:50 Sông Danube

  Sông Danube

  bởi Thiên Ân Đã đăng 237 lượt xem / lượt thích

 • 18:31 Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪)

  Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪)

  bởi Thiên Ân Đã đăng 184 lượt xem / lượt thích

 • 02:49 Hà Tất Đi Tây Thiên Xa Vạn Dặm - Ngô Tịnh (Tây Du Ký 1986)

  Hà Tất Đi Tây Thiên Xa Vạn Dặm - Ngô Tịnh (Tây Du Ký 1986)

  bởi Thiên Ân Đã đăng 312 lượt xem / lượt thích

 • 03:01 Green Fields - The Brothers Four

  Green Fields - The Brothers Four

  bởi Thiên Ân Đã đăng 543 lượt xem / lượt thích

 • 03:57 Đồng xanh

  Đồng xanh

  bởi Thiên Ân Đã đăng 841 lượt xem / lượt thích

 • 03:06 Đàn Tranh: Hảo Hán Ca

  Đàn Tranh: Hảo Hán Ca

  bởi Thiên Ân Đã đăng 406 lượt xem / lượt thích

 • 08:30 Flamenco Dance

  Flamenco Dance

  bởi Thiên Ân Đã đăng 138 lượt xem / lượt thích

 • 06:22 Flamenco avanzado Guajira. Fin de Curso 2016. Escuela Flamenco Lucía Guarnido

  Flamenco avanzado Guajira. Fin de Curso 2016. Escuela Flamenco Lucía Guarnido

  bởi Thiên Ân Đã đăng 157 lượt xem / lượt thích

 • 1:20:49 Flamenco

  Flamenco

  bởi Thiên Ân Đã đăng 210 lượt xem / lượt thích

 • 04:32 giàn thiên lý đã xa

  giàn thiên lý đã xa

  bởi Thiên Ân Đã đăng 285 lượt xem / lượt thích

 • 05:01 Táng hoa ngâm - Đồng Lệ

  Táng hoa ngâm - Đồng Lệ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 978 lượt xem / lượt thích

 • 03:11 Scarborough Fair - Celtic Woman live performance HD

  Scarborough Fair - Celtic Woman live performance HD

  bởi Thiên Ân Đã đăng 180 lượt xem / lượt thích

 • 03:03 Andy Williams with Simon & Garfunkel - Scarborough Fair / Canticle

  Andy Williams with Simon & Garfunkel - Scarborough Fair / Canticle

  bởi Thiên Ân Đã đăng 390 lượt xem / lượt thích

 • 00:37 nữ nhân thời xưa

  nữ nhân thời xưa

  bởi Thiên Ân Đã đăng 154 lượt xem / lượt thích

 • 07:26 Bình sa lạc nhạn

  Bình sa lạc nhạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 313 lượt xem / lượt thích

 • 00:38 Bình sa lạc nhạn

  Bình sa lạc nhạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 128 lượt xem / lượt thích

 • 00:37 nữ nhân

  nữ nhân

  bởi Thiên Ân Đã đăng 125 lượt xem / lượt thích

 • 00:47 Mùa thu cho em

  Mùa thu cho em

  bởi Thiên Ân Đã đăng 154 lượt xem / lượt thích

 • 04:12 Mùa Thu Cho Em - NGỌC LAN

  Mùa Thu Cho Em - NGỌC LAN

  bởi Thiên Ân Đã đăng 8880142 lượt xem / lượt thích

 • 04:48 Mùa Thu Cho Em - Lệ Thu

  Mùa Thu Cho Em - Lệ Thu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 892 lượt xem / lượt thích

 • 03:07 Stratovarius - Forever (lyrics)

  Stratovarius - Forever (lyrics)

  bởi Thiên Ân Đã đăng 423 lượt xem / lượt thích

 • 00:41 Kinh thêu

  Kinh thêu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 160 lượt xem / lượt thích

 • 06:55 Quảng lăng tán

  Quảng lăng tán

  bởi Thiên Ân Đã đăng 249 lượt xem / lượt thích

 • 00:35 quảng lăng tán

  quảng lăng tán

  bởi Thiên Ân Đã đăng 165 lượt xem / lượt thích

 • 04:42 Vu Lan đâu chỉ một ngày...

  Vu Lan đâu chỉ một ngày...

  bởi Thiên Ân Đã đăng 183 lượt xem / lượt thích

 • 04:57 Sophie Fatu, 5 - My Way - Best Audio - Auditions 2 - America's Got Talent - June 12, 2018

  Sophie Fatu, 5 - My Way - Best Audio - Auditions 2 - America's Got Talent - June 12, 2018

  bởi Thiên Ân Đã đăng 179 lượt xem / lượt thích

 • 00:34 thap dien mai phuc

  thap dien mai phuc

  bởi Thiên Ân Đã đăng 334 lượt xem / lượt thích

 • 05:30 Đàn tỳ bà (pipa) - Thập diện mai phục

  Đàn tỳ bà (pipa) - Thập diện mai phục

  bởi Thiên Ân Đã đăng 602 lượt xem / lượt thích

 • 10:55 Prince Igor

  Prince Igor

  bởi Thiên Ân Đã đăng 255 lượt xem / lượt thích

 • 01:37 Anke Chen_Age 5_Plays J.S.Bach Prelude No.6 in D Minor, BWV 875

  Anke Chen_Age 5_Plays J.S.Bach Prelude No.6 in D Minor, BWV 875

  bởi Thiên Ân Đã đăng 182 lượt xem / lượt thích

 • 02:46 Anke Chen Age 5 Plays Clementi Piano Sonata in D Major Op 36 No 6 1 Allegro con spirito 2016 4 16

  Anke Chen Age 5 Plays Clementi Piano Sonata in D Major Op 36 No 6 1 Allegro con spirito 2016 4 16

  bởi Thiên Ân Đã đăng 229 lượt xem / lượt thích

 • 02:23 Thảm hoàng cung

  Thảm hoàng cung

  bởi Thiên Ân Đã đăng 168 lượt xem / lượt thích

 • 18:22 Hát ru Những bài hát ru Bắc Bộ hay nhất

  Hát ru Những bài hát ru Bắc Bộ hay nhất

  bởi Thiên Ân Đã đăng 944 lượt xem / lượt thích

 • 09:05 Zigeunerweisen - Vũ khúc Di Gan

  Zigeunerweisen - Vũ khúc Di Gan

  bởi Thiên Ân Đã đăng 404 lượt xem / lượt thích

 • 01:06 Cảm âm nhạc khúc -Phủi bụi ngàn năm-

  Cảm âm nhạc khúc -Phủi bụi ngàn năm-

  bởi Thiên Ân Đã đăng 195 lượt xem / lượt thích

 • 05:52 Diễm Xưa by 5-Year-Old Evan Le

  Diễm Xưa by 5-Year-Old Evan Le

  bởi Thiên Ân Đã đăng 4538 lượt xem / lượt thích

 • 02:38 Thần đồng gốc Việt Evan Le chơi piano gây bão nước Mỹ

  Thần đồng gốc Việt Evan Le chơi piano gây bão nước Mỹ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 339 lượt xem / lượt thích

 • 09:14 Andre Rieu & 3 year old violinist, Akim Camara 2015

  Andre Rieu & 3 year old violinist, Akim Camara 2015

  bởi Thiên Ân Đã đăng 447 lượt xem / lượt thích

 • 03:38 Phủi bụi ngàn năm

  Phủi bụi ngàn năm

  bởi Thiên Ân Đã đăng 616 lượt xem / lượt thích

 • 00:55 Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 158 lượt xem / lượt thích

 • 00:55 Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 145 lượt xem / lượt thích

 • 00:51 Năm vị hoàng đế giỏi giang về văn học nghệ thuật xứ Thần Châu

  Năm vị hoàng đế giỏi giang về văn học nghệ thuật xứ Thần Châu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 222 lượt xem / lượt thích

 • 04:36 Ca khúc trong phim Tây du ký 1986 - 500 năm ruộng dâu biển cạn

  Ca khúc trong phim Tây du ký 1986 - 500 năm ruộng dâu biển cạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 3607 lượt xem / lượt thích

 • 04:11 500 năm ruộng dâu biển cạn

  500 năm ruộng dâu biển cạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 524 lượt xem / lượt thích

 • 03:39 Ca khúc 'Cảm vấn lộ hà phương?'- 'Xin hỏi đường ở nơi nao?'

  Ca khúc 'Cảm vấn lộ hà phương?'- 'Xin hỏi đường ở nơi nao?'

  bởi Thiên Ân Đã đăng 376 lượt xem / lượt thích

 • Giới thiệu

  Người dùng này chưa chia sẻ thông tin nào.

  Các liên kết mạng xã hội

  Danh sách

  Đang tải về... Đang tải về...

  người đăng ký

  Đã đăng ký