Thiên Ân Đã kiểm tra

 • 363 video
 • 0 người đăng ký
 • 2 danh sách

Các video từ Thiên Ân

 • 00:41 Bát sứ Phấn thái

  Bát sứ Phấn thái

  bởi Thiên Ân Đã đăng 61 lượt xem / lượt thích

 • 00:45 Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ Bắc Ngụy

  Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ Bắc Ngụy

  bởi Thiên Ân Đã đăng 62 lượt xem / lượt thích

 • 00:45 Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ Bắc Ngụy

  Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ Bắc Ngụy

  bởi Thiên Ân Đã đăng 55 lượt xem / lượt thích

 • 01:19 What Audiences Are Saying About Shen Yun

  What Audiences Are Saying About Shen Yun

  bởi Thiên Ân Đã đăng 82 lượt xem / lượt thích

 • 03:10 Leaps, Twirls, and Flips in Classical Chinese Dance

  Leaps, Twirls, and Flips in Classical Chinese Dance

  bởi Thiên Ân Đã đăng 55 lượt xem / lượt thích

 • 07:56 What is classical Chinese dance

  What is classical Chinese dance

  bởi Thiên Ân Đã đăng 61 lượt xem / lượt thích

 • 05:02 Hồ Già Thập Bát Phách - Cổ Cầm

  Hồ Già Thập Bát Phách - Cổ Cầm

  bởi Thiên Ân Đã đăng 74 lượt xem / lượt thích

 • 03:51 Serenade de Schubert, Nana Mouskouri

  Serenade de Schubert, Nana Mouskouri

  bởi Thiên Ân Đã đăng 322 lượt xem / lượt thích

 • 05:50 Dạ Khúc Serenade - LV Phạm Duy - Ngọc Lan

  Dạ Khúc Serenade - LV Phạm Duy - Ngọc Lan

  bởi Thiên Ân Đã đăng 189 lượt xem / lượt thích

 • 08:13 Bản Đa nuýp xanh của Johann Strauss II, với nhạc trưởng André Rieu

  Bản Đa nuýp xanh của Johann Strauss II, với nhạc trưởng André Rieu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 276 lượt xem / lượt thích

 • 03:26 Ion Ivanovici - Danube Waves (Anniversary Waltz) André Rieu

  Ion Ivanovici - Danube Waves (Anniversary Waltz) André Rieu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 135 lượt xem / lượt thích

 • 05:50 Sông Danube

  Sông Danube

  bởi Thiên Ân Đã đăng 99 lượt xem / lượt thích

 • 18:31 Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪)

  Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪)

  bởi Thiên Ân Đã đăng 78 lượt xem / lượt thích

 • 02:49 Hà Tất Đi Tây Thiên Xa Vạn Dặm - Ngô Tịnh (Tây Du Ký 1986)

  Hà Tất Đi Tây Thiên Xa Vạn Dặm - Ngô Tịnh (Tây Du Ký 1986)

  bởi Thiên Ân Đã đăng 135 lượt xem / lượt thích

 • 03:01 Green Fields - The Brothers Four

  Green Fields - The Brothers Four

  bởi Thiên Ân Đã đăng 258 lượt xem / lượt thích

 • 03:57 Đồng xanh

  Đồng xanh

  bởi Thiên Ân Đã đăng 399 lượt xem / lượt thích

 • 03:06 Đàn Tranh: Hảo Hán Ca

  Đàn Tranh: Hảo Hán Ca

  bởi Thiên Ân Đã đăng 181 lượt xem / lượt thích

 • 08:30 Flamenco Dance

  Flamenco Dance

  bởi Thiên Ân Đã đăng 54 lượt xem / lượt thích

 • 06:22 Flamenco avanzado Guajira. Fin de Curso 2016. Escuela Flamenco Lucía Guarnido

  Flamenco avanzado Guajira. Fin de Curso 2016. Escuela Flamenco Lucía Guarnido

  bởi Thiên Ân Đã đăng 63 lượt xem / lượt thích

 • 1:20:49 Flamenco

  Flamenco

  bởi Thiên Ân Đã đăng 91 lượt xem / lượt thích

 • 04:32 giàn thiên lý đã xa

  giàn thiên lý đã xa

  bởi Thiên Ân Đã đăng 121 lượt xem / lượt thích

 • 05:01 Táng hoa ngâm - Đồng Lệ

  Táng hoa ngâm - Đồng Lệ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 226 lượt xem / lượt thích

 • 03:11 Scarborough Fair - Celtic Woman live performance HD

  Scarborough Fair - Celtic Woman live performance HD

  bởi Thiên Ân Đã đăng 75 lượt xem / lượt thích

 • 03:03 Andy Williams with Simon & Garfunkel - Scarborough Fair / Canticle

  Andy Williams with Simon & Garfunkel - Scarborough Fair / Canticle

  bởi Thiên Ân Đã đăng 174 lượt xem / lượt thích

 • 00:37 nữ nhân thời xưa

  nữ nhân thời xưa

  bởi Thiên Ân Đã đăng 63 lượt xem / lượt thích

 • 07:26 Bình sa lạc nhạn

  Bình sa lạc nhạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 133 lượt xem / lượt thích

 • 00:38 Bình sa lạc nhạn

  Bình sa lạc nhạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 53 lượt xem / lượt thích

 • 00:37 nữ nhân

  nữ nhân

  bởi Thiên Ân Đã đăng 48 lượt xem / lượt thích

 • 00:47 Mùa thu cho em

  Mùa thu cho em

  bởi Thiên Ân Đã đăng 64 lượt xem / lượt thích

 • 04:12 Mùa Thu Cho Em - NGỌC LAN

  Mùa Thu Cho Em - NGỌC LAN

  bởi Thiên Ân Đã đăng 260 lượt xem / lượt thích

 • 04:48 Mùa Thu Cho Em - Lệ Thu

  Mùa Thu Cho Em - Lệ Thu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 424 lượt xem / lượt thích

 • 03:07 Stratovarius - Forever (lyrics)

  Stratovarius - Forever (lyrics)

  bởi Thiên Ân Đã đăng 201 lượt xem / lượt thích

 • 00:41 Kinh thêu

  Kinh thêu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 65 lượt xem / lượt thích

 • 06:55 Quảng lăng tán

  Quảng lăng tán

  bởi Thiên Ân Đã đăng 111 lượt xem / lượt thích

 • 00:35 quảng lăng tán

  quảng lăng tán

  bởi Thiên Ân Đã đăng 70 lượt xem / lượt thích

 • 04:42 Vu Lan đâu chỉ một ngày...

  Vu Lan đâu chỉ một ngày...

  bởi Thiên Ân Đã đăng 78 lượt xem / lượt thích

 • 04:57 Sophie Fatu, 5 - My Way - Best Audio - Auditions 2 - America's Got Talent - June 12, 2018

  Sophie Fatu, 5 - My Way - Best Audio - Auditions 2 - America's Got Talent - June 12, 2018

  bởi Thiên Ân Đã đăng 74 lượt xem / lượt thích

 • 00:34 thap dien mai phuc

  thap dien mai phuc

  bởi Thiên Ân Đã đăng 71 lượt xem / lượt thích

 • 05:30 Đàn tỳ bà (pipa) - Thập diện mai phục

  Đàn tỳ bà (pipa) - Thập diện mai phục

  bởi Thiên Ân Đã đăng 270 lượt xem / lượt thích

 • 10:55 Prince Igor

  Prince Igor

  bởi Thiên Ân Đã đăng 113 lượt xem / lượt thích

 • 01:37 Anke Chen_Age 5_Plays J.S.Bach Prelude No.6 in D Minor, BWV 875

  Anke Chen_Age 5_Plays J.S.Bach Prelude No.6 in D Minor, BWV 875

  bởi Thiên Ân Đã đăng 78 lượt xem / lượt thích

 • 02:46 Anke Chen Age 5 Plays Clementi Piano Sonata in D Major Op 36 No 6 1 Allegro con spirito 2016 4 16

  Anke Chen Age 5 Plays Clementi Piano Sonata in D Major Op 36 No 6 1 Allegro con spirito 2016 4 16

  bởi Thiên Ân Đã đăng 100 lượt xem / lượt thích

 • 02:23 Thảm hoàng cung

  Thảm hoàng cung

  bởi Thiên Ân Đã đăng 70 lượt xem / lượt thích

 • 18:22 Hát ru Những bài hát ru Bắc Bộ hay nhất

  Hát ru Những bài hát ru Bắc Bộ hay nhất

  bởi Thiên Ân Đã đăng 450 lượt xem / lượt thích

 • 09:05 Zigeunerweisen - Vũ khúc Di Gan

  Zigeunerweisen - Vũ khúc Di Gan

  bởi Thiên Ân Đã đăng 186 lượt xem / lượt thích

 • 01:06 Cảm âm nhạc khúc -Phủi bụi ngàn năm-

  Cảm âm nhạc khúc -Phủi bụi ngàn năm-

  bởi Thiên Ân Đã đăng 82 lượt xem / lượt thích

 • 05:52 Diễm Xưa by 5-Year-Old Evan Le

  Diễm Xưa by 5-Year-Old Evan Le

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1112 lượt xem / lượt thích

 • 02:38 Thần đồng gốc Việt Evan Le chơi piano gây bão nước Mỹ

  Thần đồng gốc Việt Evan Le chơi piano gây bão nước Mỹ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 153 lượt xem / lượt thích

 • 09:14 Andre Rieu & 3 year old violinist, Akim Camara 2015

  Andre Rieu & 3 year old violinist, Akim Camara 2015

  bởi Thiên Ân Đã đăng 98 lượt xem / lượt thích

 • 03:38 Phủi bụi ngàn năm

  Phủi bụi ngàn năm

  bởi Thiên Ân Đã đăng 142 lượt xem / lượt thích

 • 00:55 Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 68 lượt xem / lượt thích

 • 00:55 Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 58 lượt xem / lượt thích

 • 00:51 Năm vị hoàng đế giỏi giang về văn học nghệ thuật xứ Thần Châu

  Năm vị hoàng đế giỏi giang về văn học nghệ thuật xứ Thần Châu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 95 lượt xem / lượt thích

 • 04:36 Ca khúc trong phim Tây du ký 1986 - 500 năm ruộng dâu biển cạn

  Ca khúc trong phim Tây du ký 1986 - 500 năm ruộng dâu biển cạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 427 lượt xem / lượt thích

 • 04:11 500 năm ruộng dâu biển cạn

  500 năm ruộng dâu biển cạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 244 lượt xem / lượt thích

 • 03:39 Ca khúc 'Cảm vấn lộ hà phương?'- 'Xin hỏi đường ở nơi nao?'

  Ca khúc 'Cảm vấn lộ hà phương?'- 'Xin hỏi đường ở nơi nao?'

  bởi Thiên Ân Đã đăng 171 lượt xem / lượt thích

 • Giới thiệu

  Người dùng này chưa chia sẻ thông tin nào.

  Các liên kết mạng xã hội

  Danh sách

  Đang tải về... Đang tải về...

  người đăng ký

  Đã đăng ký