Thiên Ân Đã xác thực

 • 327 video
 • 0 người đăng ký
 • 2 danh sách

Video từ Thiên Ân

 • 04:57 Sophie Fatu, 5 - My Way - Best Audio - Auditions 2 - America's Got Talent - June 12, 2018

  Sophie Fatu, 5 - My Way - Best Audio - Auditions 2 - America's Got Talent - June 12, 2018

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 00:34 thap dien mai phuc

  thap dien mai phuc

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 05:30 Đàn tỳ bà (pipa) - Thập diện mai phục

  Đàn tỳ bà (pipa) - Thập diện mai phục

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 10:55 Prince Igor

  Prince Igor

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 01:37 Anke Chen_Age 5_Plays J.S.Bach Prelude No.6 in D Minor, BWV 875

  Anke Chen_Age 5_Plays J.S.Bach Prelude No.6 in D Minor, BWV 875

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 02:46 Anke Chen Age 5 Plays Clementi Piano Sonata in D Major Op 36 No 6 1 Allegro con spirito 2016 4 16

  Anke Chen Age 5 Plays Clementi Piano Sonata in D Major Op 36 No 6 1 Allegro con spirito 2016 4 16

  bởi Thiên Ân Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 02:23 Thảm hoàng cung

  Thảm hoàng cung

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 18:22 Hát ru Những bài hát ru Bắc Bộ hay nhất

  Hát ru Những bài hát ru Bắc Bộ hay nhất

  bởi Thiên Ân Đã đăng 45 lượt xem / lượt thích

 • 09:05 Zigeunerweisen - Vũ khúc Di Gan

  Zigeunerweisen - Vũ khúc Di Gan

  bởi Thiên Ân Đã đăng 15 lượt xem / lượt thích

 • 01:06 Cảm âm nhạc khúc -Phủi bụi ngàn năm-

  Cảm âm nhạc khúc -Phủi bụi ngàn năm-

  bởi Thiên Ân Đã đăng 4 lượt xem / lượt thích

 • 05:52 Diễm Xưa by 5-Year-Old Evan Le

  Diễm Xưa by 5-Year-Old Evan Le

  bởi Thiên Ân Đã đăng 170 lượt xem / lượt thích

 • 02:38 Thần đồng gốc Việt Evan Le chơi piano gây bão nước Mỹ

  Thần đồng gốc Việt Evan Le chơi piano gây bão nước Mỹ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 22 lượt xem / lượt thích

 • 09:14 Andre Rieu & 3 year old violinist, Akim Camara 2015

  Andre Rieu & 3 year old violinist, Akim Camara 2015

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:38 Phủi bụi ngàn năm

  Phủi bụi ngàn năm

  bởi Thiên Ân Đã đăng 7 lượt xem / lượt thích

 • 00:55 Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 4 lượt xem / lượt thích

 • 00:55 Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 00:51 Năm vị hoàng đế giỏi giang về văn học nghệ thuật xứ Thần Châu

  Năm vị hoàng đế giỏi giang về văn học nghệ thuật xứ Thần Châu

  bởi Thiên Ân Đã đăng 5 lượt xem / lượt thích

 • 04:36 Ca khúc trong phim Tây du ký 1986 - 500 năm ruộng dâu biển cạn

  Ca khúc trong phim Tây du ký 1986 - 500 năm ruộng dâu biển cạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 04:11 500 năm ruộng dâu biển cạn

  500 năm ruộng dâu biển cạn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:39 Ca khúc 'Cảm vấn lộ hà phương?'- 'Xin hỏi đường ở nơi nao?'

  Ca khúc 'Cảm vấn lộ hà phương?'- 'Xin hỏi đường ở nơi nao?'

  bởi Thiên Ân Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 05:47 Amira Willighagen - O Mio Babbino Caro - Andre Rieu - Maastricht - July 2014

  Amira Willighagen - O Mio Babbino Caro - Andre Rieu - Maastricht - July 2014

  bởi Thiên Ân Đã đăng 8 lượt xem / lượt thích

 • 00:31 Thả gió nhặt lời vu vơ, thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời

  Thả gió nhặt lời vu vơ, thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời

  bởi Thiên Ân Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 00:31 Thả gió nhặt lời vu vơ, thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời

  Thả gió nhặt lời vu vơ, thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 04:31 Đàn Tranh: Tình Nhi Nữ

  Đàn Tranh: Tình Nhi Nữ

  bởi Thiên Ân Đã đăng 21 lượt xem / lượt thích

 • 04:27 Edit Post ‹ — WordPress(1)

  Edit Post ‹ — WordPress(1)

  bởi Thiên Ân Đã đăng 38 lượt xem / lượt thích

 • 00:36 Gió lân la chạm từng cánh chờ mong, mà nụ hoa vẫn ấp e chưa nở

  Gió lân la chạm từng cánh chờ mong, mà nụ hoa vẫn ấp e chưa nở

  bởi Thiên Ân Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 09:16 La danza delle ore/ La Danse des heures/ Dance of the Hours - Vũ điệu thời gian

  La danza delle ore/ La Danse des heures/ Dance of the Hours - Vũ điệu thời gian

  bởi Thiên Ân Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 00:31 Rượu đã bỏ, ghét say sớm tối, đời vô cùng, bỏ mối ưu tư

  Rượu đã bỏ, ghét say sớm tối, đời vô cùng, bỏ mối ưu tư

  bởi Thiên Ân Đã đăng 7 lượt xem / lượt thích

 • 00:32 Có một pháp môn tuyệt vời như thế!

  Có một pháp môn tuyệt vời như thế!

  bởi Thiên Ân Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 13:25 Etudes Caprices op.10 5,6,7,8

  Etudes Caprices op.10 5,6,7,8

  bởi Thiên Ân Đã đăng 17 lượt xem / lượt thích

 • 00:45 Tám vị Dương Châu Bát Quái rốt cuộc là “quái” ở điểm nào?

  Tám vị Dương Châu Bát Quái rốt cuộc là “quái” ở điểm nào?

  bởi Thiên Ân Đã đăng 4 lượt xem / lượt thích

 • 15:13 Giovanni Paisiello : Concerto in mi bemolle maggiore per mandolino

  Giovanni Paisiello : Concerto in mi bemolle maggiore per mandolino

  bởi Thiên Ân Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 00:35 Nhẫn đi sẽ thấy niềm vui cuộc đời

  Nhẫn đi sẽ thấy niềm vui cuộc đời

  bởi Thiên Ân Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 00:45 Đắm tình Sen khẽ nhẹ nương bóng thiền

  Đắm tình Sen khẽ nhẹ nương bóng thiền

  bởi Thiên Ân Đã đăng 6 lượt xem / lượt thích

 • 00:42 Chuyện kể về các ca xướng nổi danh thời nhà Đường

  Chuyện kể về các ca xướng nổi danh thời nhà Đường

  bởi Thiên Ân Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 00:25 Khôn có khi là dại, dại khéo lại là khôn!

  Khôn có khi là dại, dại khéo lại là khôn!

  bởi Thiên Ân Đã đăng 7 lượt xem / lượt thích

 • 00:37 Còn lại Chân - Thiện - Nhẫn, trường tồn cùng thời gian

  Còn lại Chân - Thiện - Nhẫn, trường tồn cùng thời gian

  bởi Thiên Ân Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 00:45 Gạch lát hoa Đài Loan có xứng là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới?

  Gạch lát hoa Đài Loan có xứng là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới?

  bởi Thiên Ân Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 00:46 Thương cho con mắt phải nhìn, đêm dài tịch mịch sao tìm lối đi

  Thương cho con mắt phải nhìn, đêm dài tịch mịch sao tìm lối đi

  bởi Thiên Ân Đã đăng 4 lượt xem / lượt thích

 • 00:39 Lạ hay quen, quen hay lạ, cứ cho đi là nhận về tất cả

  Lạ hay quen, quen hay lạ, cứ cho đi là nhận về tất cả

  bởi Thiên Ân Đã đăng 10 lượt xem / lượt thích

 • 00:48 Đắm dòng ngát dịu êm, thắm đượm giấc mộng thềm, mơ vòng ôm dịu ngọt

  Đắm dòng ngát dịu êm, thắm đượm giấc mộng thềm, mơ vòng ôm dịu ngọt

  bởi Thiên Ân Đã đăng 9 lượt xem / lượt thích

 • 13:25 8 Etudes Caprices op.10 5,6,7,8

  8 Etudes Caprices op.10 5,6,7,8

  bởi Thiên Ân Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 00:42 Bóng đen che phủ trời u ám, mười chín năm ròng bao gió mưa

  Bóng đen che phủ trời u ám, mười chín năm ròng bao gió mưa

  bởi Thiên Ân Đã đăng 4 lượt xem / lượt thích

 • 00:40 Mười nghệ thuật tinh túy - 8 đại Quốc Túy Trung Hoa

  Mười nghệ thuật tinh túy - 8 đại Quốc Túy Trung Hoa

  bởi Thiên Ân Đã đăng 6 lượt xem / lượt thích

 • 12:26 Concerto for 2 flutes in G major QV 6:7

  Concerto for 2 flutes in G major QV 6:7

  bởi Thiên Ân Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 00:42 Tròn lại xoay tròn một kiếp

  Tròn lại xoay tròn một kiếp

  bởi Thiên Ân Đã đăng 7 lượt xem / lượt thích

 • 00:49 Điêu khắc trên lá cây - nghề thủ công độc đáo thú vị có 3.000 năm tuổi

  Điêu khắc trên lá cây - nghề thủ công độc đáo thú vị có 3.000 năm tuổi

  bởi Thiên Ân Đã đăng 4 lượt xem / lượt thích

 • 00:40 Thong dong vui thoả đất trời, như mây phiêu lãng rong chơi phương ngàn

  Thong dong vui thoả đất trời, như mây phiêu lãng rong chơi phương ngàn

  bởi Thiên Ân Đã đăng 5 lượt xem / lượt thích

 • 00:40 Lỗi thì xin nhận nhưng tình không trao

  Lỗi thì xin nhận nhưng tình không trao

  bởi Thiên Ân Đã đăng 8 lượt xem / lượt thích

 • 08:59 Ave Maria op. 61

  Ave Maria op. 61

  bởi Thiên Ân Đã đăng 27 lượt xem / lượt thích

 • 00:40 Chưa từng nếm trải phong ba, tự mình so sánh thấy ra phận mình

  Chưa từng nếm trải phong ba, tự mình so sánh thấy ra phận mình

  bởi Thiên Ân Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 01:57 Jackie Evancho America's Got Talent 81010

  Jackie Evancho America's Got Talent 81010

  bởi Thiên Ân Đã đăng 10 lượt xem / lượt thích

 • 00:41 Trăm năm được mất, về đâu cuộc đời

  Trăm năm được mất, về đâu cuộc đời

  bởi Thiên Ân Đã đăng 36 lượt xem / lượt thích

 • 00:36 Anh xin buông hết tâm tư ấy, chẳng thể níu chân bởi chữ tình

  Anh xin buông hết tâm tư ấy, chẳng thể níu chân bởi chữ tình

  bởi Thiên Ân Đã đăng 4 lượt xem / lượt thích

 • 00:50 Thức tỉnh cơn mê bao kẻ lầm đường, giúp họ cùng nhau về anh nhé!

  Thức tỉnh cơn mê bao kẻ lầm đường, giúp họ cùng nhau về anh nhé!

  bởi Thiên Ân Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • Giới thiệu

  Người dùng này chưa chia sẻ thông tin nào.

  Liên kết mạng xã hội

  Danh sách

  Đang nạp... Đang nạp...

  người đăng ký

  Đã đăng ký